Gradski Muzej Novalja | Otok Pag | Hrvatska

HR EN DE


Zadnja događanja
Ponedjeljak, 14. Ožujak 2016 Muzej Novalja Pregleda: 39

Natječaj za prijem u službu u Gradski muzej Novalja

KLASA: 112-01/16-01/1
URBROJ: 2125/69-01-16-1

Na temelju članka 3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja Novalja, ravnatelj raspisuje
NATJEČAJ
za prijem u službu u Gradski muzej Novalja na radno mjesto

Muzejski tehničar, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz 3 mjeseca probnog rada
Opći uvjeti za prijem u službu:
-punoljetnost,
-hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
Osim općih uvjeta za prijem u službu koandidati moraju ispunjavati slijedeće posebne uvjete
-srednja stručna sprema općeg ili tehničkog smjera,
- aktivno poznavanje jednog svjetskog jezika,
- poznavanje rada na računalu,
-položen državni stručni ispit
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obavezu da ga polože u prvom ispitnom roku nakon isteka od godine dana od dana zasnivanja odnosa.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti:
-životopis,
-dokaz o hrvatskom državljanstvo – preslik domovnice,
-dokaz o srednjoj stručnoj spremi – preslik diplome,
-dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako ga ima – preslik
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja neposredno Gradskom muzeju Novalja ili putem pošte na adresu: Gradski muzej Novalja, Zvonimirova 27, 53291 Novalja, s naznakom „za natječaj“.

  Copyright © 2013 Novalja | Gradski Muzej Novalja, Otok Pag, Hrvatska    Dizajn studio Novalja